.مـاجـرا #کبودی گردن:face_with_open_mouth_and_cold_sweat::ma...

.

مـاجـرا #کبودی گردن:face_with_open_mouth_and_cold_sweat:

:man::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:وای #خانومی ابروم رفتـ:persevering_face:
.
:girl::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:چـرا:neutral_face:چهـ #سوتـی دادی:slightly_frowning_face:
.
:man::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:همش #تقصیر توعه :white_frowning_face:️

:girl::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: #چـرا:worried_face:
.
:man::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:رفتم سرکار #همـکارام گفتن حداقل #بوس میکنـید جای #رژلبو بپاک:face_without_mouth:
.
:girl::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:بَـه بَـه:face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye:

:man::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:بعد همه #فهمیدن کبودیه گفتم نمیدونم به کجـا #گـیر کـرده:white_frowning_face:️
.
:girl::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:خـخـخـ :cat_face_with_tears_of_joy: اخـهـ #گـردن به کجـا گـیر میکنه:face_savouring_delicious_food:

:man::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2:بـه #لـبای عشقـمـ:kiss::kiss_mark:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...