کاش هیچ گذشته ای با هم نداشتیمآنوقت من می توانستمبه تو زنگ ب...

کاش هیچ گذشته ای با هم نداشتیم

آنوقت من می توانستم
به تو زنگ بزنم
و بی دلخوری حالت را بپرسم؛
چقدر پرسیدنِ حالِ ساده ات
بعید شده حالا...
#پریسا_زابلی_پور

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار