:eye:  :eyeglasses: از هر 4 نفر فقط یک نفر تمام رنگ ها این ت...

:eye: :eyeglasses: از هر 4 نفر فقط یک نفر تمام رنگ ها این تصویر را تشخیص میدهد

آیا می دانستید که 75 درصد از مردم نمی توانند همه ی رنگ های داخل تصویر زیر را ببینند یا تشخیص دهند؟ با یک آزمایش ساده در این مطلب می توانید درک صحیحی از رنگ ها داشته باشید.

چند رنگ در طیف تصویر بالا وجود دارد؟
1️⃣ اگر کمتر از 20 رنگ را در طیف زیر مشاهده کردید، شما دیکرومات هستید. این بدان معنی است که شما دو نوع حسگر مخروطی در چشمانتان دارید. سگ ها هم دیکرومات هستند.
2️⃣ اگر بین 20 تا 32 رنگ را در تصویر بالا مشاهده کردید، شما تریکرومات هستید. این بدان معنی است که شما سه نوع حسگر مخروطی در چشمانتان دارید. تریکرومات ها به خوبی قادر به تشخیص رنگ های آبی، بنفش، سبز و زرد هستند. 50 درصد از مردم تریکرومات هستند.
3️⃣ اگر بین 32 تا 39 رنگ را در طیف بالا مشاهده کردید، شما تتراکرومات هستید. این بدان معنی است که شما چهار نوع حسگر مخروطی در چشمانتان دارید. به طور قطع، تشخیص رنگ زرد با تونالیته های مختلف برای همه دشوار است. فقط 25 درصد از مردم تتراکرومات هستند.
4️⃣ اگر بیشتر از 39 رنگ را مشاهده کردید، دوباره بشمارید! فقط 39 رنگ مختلف در طیف بالا وجود دارد. با این وجود باز هم شما تتراکرومیک هستید.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار