ویژه کنید
عکس و تصویر زنها وقتی دلگیرند هر چه بپرسی می گویند «هیچی، مهم نیست، می گذرد» این یعنی ...

زنها وقتی دلگیرند هر چه بپرسی می گویند «هیچی، مهم نیست، می ...


زنها وقتی دلگیرند
هر چه بپرسی می گویند

«هیچی، مهم نیست، می گذرد»

این یعنی هیچ جا نرو
کنارم بشین
دوباره بپرس
دوباره پرسیدن هایت
حالم را خوب میکند

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...