هــــــهشاید #خوڹ 14آتشنشاڹ، #سرخ‌تر از 22 نفر از معدن‌چیان ...

هــــــه

شاید #خوڹ 14آتشنشاڹ، #سرخ‌تر از 22 نفر از معدن‌چیان بےڪس و ڪار بود....

چقدر پُـسـٺ #ظاهرا غمناڪ آنروزها داشتیــــــم
چقدر پَسـٺِ باطنا فراموشڪار این روزها داریـم

البته احساس #وظیفه میڪنند
آمده اند سڪان ریاسٺ جمهوری دست #نااهل نباشد


راستی برای #ڪارگران بیچاره هم ڪاری ڪرده اند، #یا....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...