#عـــشقم میخوام بِگَم : تُو #دُنیایِ مَنی:smiling_face_with_...

#عـــشقم میخوام بِگَم : تُو #دُنیایِ مَنی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

_______♡________ میخوام بِگَم : #دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت:face_throwing_a_kiss: _______♡_______ میخوام بِگَم : شُدی #هـــــَمه ی فِکرَم:crown: _________♡_____ میخوام بِگَم : اَگِه یِه روز #نَبینَمِت چقَدر دِلَم بَرات تَنگ میشِه:couple_with_heart: _____♡_________ میخوام بِگَم : #نَبودَنِت بَرام پـــــــ:hourglass:ــــــــایانِ زِندِگیه:heart_with_arrow: ___________♡___ میخوام بِگَم : یِه #گوشِه چِشاتُو بِه هَمِه دُنیا #نِمیدَم:kiss: ______♡________ میخوام بِگَم : #بیشتَر اَز عِشقِ لِیلی بِه مَجنون عاشِقِتَم:kiss_mark: ________♡______ میخوام #بِگَم : هَر جور کِه باشی دوستِت دارَم:beating_heart: .___♡___________ #میخوام بِگَم : مِثلِ نَفَسی بَرام اَگِه نَباشی مَنَم نیستَم:two_hearts::gem_stone: _____________♡_ میخوام بِگَم : هَر #شَب با خیالِت می خوابَم:sparkling_heart: _________♡____ میخوام بِگَم : #جایگاهِ هَمیشِگیت تو قَلبِ مَنِه:white_left_pointing_backhand_index::heavy_black_heart::white_right_pointing_backhand_index: __________♡___ میخوام بِگَم : حاضِرَم #قَشَنگتَرین لَحظِه هام رُو با سَخت تَرین دَقایِقَت عَوَض کُنَم:beating_heart::kiss_mark::ring: _____♡_____ #میخوام بِگَم : لَحظِه ای کِه تُو رُو میبینَم بِهتَرین لَحظِه #زندگیمه :kiss_mark::kiss::crown: :kiss::couple_with_heart:عشقمون موندگار :couple_with_heart::kiss:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...