خمیده پشت  از آن دارند پیران جهان دیدهکه اندر خاک می جویند ا...

خمیده پشت از آن دارند پیران جهان دیده

که اندر خاک می جویند ایام جوانی را

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار