:memo: نامۀ همسر شهید مدافع حرم(شهیدمحسن فانوسے) خطاب بہ یڪے...

:memo: نامۀ همسر شهید مدافع حرم

(شهیدمحسن فانوسے) خطاب بہ یڪے از ڪاندیدای ریاست جمهورے... بهتر است خودتان بخوانید و مخاطبین را پیدا ڪنید ::lower_left_crayon::lower_left_crayon::lower_left_crayon: #لطـــــــــفا_مطالــــــــعہ_شـــــــود :tulip:بسم رب الشهدا و صدیقین:tulip: زینب وار #فریاد مے‌ڪشم بر سر شما #یزیدیان زمانہ آن روز سر حسین(ع) و عباس(ع) بر سر نیزه در مقابل زینب(س) بود و امروز اگر ڪار را بہ دست #بےڪفایت شما سپرده بودیم، تصویر #خرابه‌های حرم شریف #عمہ_سادات پشت زمینہ عڪس‌هاے سلفے #تڪفیری‌ها بود! شما ڪه #مدافع سفارت #عربستان شده اید، آیا مدافع حرمت شڪسته شده نوجوانان و زنان ایرانے در عربستان و ترڪیہ و ڪشورهاے همسایہ نیز هستید؟! امروز مے‌گویید ڪہ سایہ جنگ را از سر مردم و این ڪشور دور ڪرده اید؛ اما گویا خیال و #وهم و ترس از #رسوایے، عقل از سرتان برده و شاید بر اثر حضورتان در #استخرهای خصوصی طاغوت ذهنتان نَــم ڪشیده! اگر شما #سایہ_جنگ را از این مملڪت #دور ڪرده‌اید، پس #پیڪرهای غرق به خون #جوانان رشید نهضت حضرت روح الله و بسیجیان سید علی چه ڪرده اند؟ یعنے مدعے هستید #ڪاغذ پاره‌هایی ڪه با #شیطان_بزرگ امضا ڪردید #سایه_جنگ را از سر ڪشور دور ڪرده و نه خون این پاسداران و مرزبانان؟ خون برزمین ریخته شهدا‌، این گواه و سند آشڪار #تاریخ را چه مےڪنید؟ #نالۀ شبانه #ڪودڪان چشم به راه #شهدا را چه مےڪنید؟ نڪند #فڪر ڪردید مے‌توانید #خون_شهدا را هم #بتن‌ریزی ڪنید؟ امروز شما فقط یڪ منطق را بلدید، #نمےشود و نمے‌توانیم ! بگذارید درستش را ما بگوییم : #نمےخواهید و #نمے‌گذارید ڪه بشود! هر چند در بعضے موارد خوب بلدید ڪہ بتوانید و بخواهید ڪہ بشود... در #بتون ریزی قلب #هستہ‌اے در #معدوم‌ ڪردن #سانتریفیوژها در خارج ‌ڪردن اندوختۀ هستہ ای در #آتش ‌زدن طلب‌هاے بین‌المللے در #ورشڪستگی ڪارخانه‌ها و #صنایع در بے‌ادبے و #بےحرمتے در #بستن دهان‌ها و #شڪستن قلم‌ها اخیراً هم ڪہ بہ ڪارنامہ تان #خردڪردن #دهان_ڪارگران را اضافہ ڪردید! و هزاران هزار از این نمونہ ها ڪہ نشان میدهد اگر بخواهید، #مے‌توانید! ما رئیس جمهورے مےخواهیم ڪہ بتواند چشم بہ #داخل_بدوزد و دست #دشمنان را ڪوتاه ڪند! ما به دنبال #عدالتے هستیم ڪہ علے (ع) مطلوب خواند و فرمود #حق بیت المال را مےستانم حتے اگر در ڪابین زنان شما باشد! امروز بیش از همہ، ایران #محتاج ڪسے است ڪہ علے رغم توان مدیریت و وحدت بین مسئولین و قوا و علاوه بر #صبر و بردبارے، #فتنہ ها و راه هاے فرار دزدان #بیت_المال و #غاصبان حق مردم را بشناسد و مهلت آتش افروزی به #فتنہ گران و #گریز از قانون بہ آن ها را ندهد! #حواستان_باشد اگر امروز بر #ڪرسےهاے ریاست تڪیہ زده‌اید، #بهاےآرامش و امنیت شما را #خون #شهداےمدافع حرم و وطن داده است ڪہ مردانہ پا در #میدان_عمل گذاشتند و بہ نداے حضرت بقیة الله الأعظم (ارواحنا فداه) و #حسین_زمانشان، سید علے خامنہ اے، #لبیڪ گفتند و فدای حریم اسلام و انقلاب شدند تا شما در آسایش بمانید! و ڪلام‌ آخر .. خون #شهداےمظلوم مدافع حرم، پررنگ تر از آن است ڪہ #معاندین_بنفش طینت بخواهند، آن را زیر سؤال برده یا محو نمایند... شما بر ڪشتے انقلاب میخ #ناڪارآمدیتان را ڪوفته و بر پیڪره آن حفره ایجاد نموده‌اید و حال بہ گرد #خرابڪاریتان جمع شده و قصد دارید نگذارید مردم و #دلسوزان و ڪاربلدان این #خسارت ها را #برطرف سازند؛ اما اگر فڪر ڪرده‌اید ڪہ این #ڪشتے بہ دست شما #غرق مے‌شود و با #قایقهاے نجات #انگلیسی و #آمریڪایے دل بہ دریا مے‌زنید و بہ محل #امنے مے‌روید ، #ڪورخوانده اید! بهترین و خوش بینانہ ترین #عاقبتِ ادامۀ این #دشمنے، #خوراڪ_ڪوسہ ها شدن است....! و السلام علیڪم و رحمة اللہ و برڪاتہ همسر پاسدار مدافع حرم شهید محسن فانوسے

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار