ویژه کنید
عکس و تصویر آرا شمارش شده در استان #لرستان تا این لحظه َ نتیجه #شمارش_آرا #صندوق تنگ داراب ...

آرا شمارش شده در استان #لرستان تا این لحظه
َ
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق تنگ داراب ریکا #کوهدشت #لرستان
#روحانی ۱۳۸
#رییسی ۸۸
#میرسلیم ۱
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق خاصی آباد سوری #رومشکان #لرستان
#روحانی ۱۸۵
#رییسی ۱۳۷
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق پادروند سفلا #رومشکان #لرستان
#روحانی 215
#رییسی 195
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق رماوند #رومشکان #لرستان
#روحانی 80
#رییسی 40
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق عزیزآباد سوری #رومشکان #لرستان
#روحانی ۲۱۸
#رییسی ۱۲۴
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق سفیدخانی #رومشکان #لرستان
#روحانی ۹۸
#رییسی ۳۰
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق خلیفه سرخ‌دم_لکی و دالاب #کوهدشت #لرستان
#روحانی ۱۷۳
#رییسی ۷۱

نتیجه #شمارش_آرا #صندوق روستای اشتره_گل‌گل #کوهدشت #لرستان
#روحانی 377
#رییسی 119
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق روستای سنگ کر #سلسله #لرستان
#روحانی 150
#رییسی 60
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق روستای چشمه علی اکبر #سلسله #لرستان
#روحانی 134
#رییسی 84
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق پرسک #سلسله #لرستان
#روحانی 230
#رییسی 110
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق قلاته سرمه و گاودانه #دلفان #لرستان
#روحانی 145
#رییسی 45
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق گلستانه #دلفان #لرستان
#روحانی 63
#رییسی 35
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق گاومر #دلفان #لرستان
#روحانی 116
#رییسی 13
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق چشمه کبود #دلفان #لرستان
#روحانی 46
#رییسی 23
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق بنجوب_فیضی #دلفان #لرستان
#روحانی 47
#رییسی 0
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق گشور #دلفان #لرستان
#روحانی 71
#رییسی 31
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق نظرآباد حیدرآباد #دلفان #لرستان
#روحانی 64
#رییسی 33
نتیجه #شمارش_آرا #صندوق کن کت #دلفان #لرستان
#روحانی 25
#رییسی 60

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...