اعلام نتایج انتخابات صندوق سیار شماره٢٣ نفت وگاز از اراء اخذ...

اعلام نتایج انتخابات صندوق سیار شماره٢٣ نفت وگاز از اراء اخذ شده ٦١٠

:small_blue_diamond:تعداد اراء دکتر روحانی٤٨٣ :small_blue_diamond:تعداد اراء ریسی١٠٦ :small_blue_diamond:تعداد اراء میرسلیم ٨ :small_blue_diamond:تعداد اراء هاشمی طبا ٣ :small_orange_diamond:تعداد اراء باطله ١١ :public_address_loudspeaker: نتایج آرا انتخابات ریاست جمهوری شعبه شعبه25 پتروشیمی ها از تعداد ارا اخذ شده 1042 :small_blue_diamond:تعداد آرا دکتر روحانی 8 :small_blue_diamond:تعداد آرا ریسی 138 :small_blue_diamond:تعداد ارا میر سلیم 10 :small_blue_diamond:تعداد ارا هاشمی طبا 4 :small_orange_diamond:تعداد رای باطله 17 :public_address_loudspeaker: اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری صندق شماره٢٢ فازهای ١٥ و١٦ و١٧ و١٨ و٢٠ و٢١ و٩ و١٠ از تعداد ارا ٦٦٨ :small_blue_diamond:اقای روحانی ٥٨٣ :small_blue_diamond:اقای ریسی٦٧ :small_blue_diamond:اقای هاشمی طبا ١ :small_blue_diamond:اقای میرسلیم٦ :small_orange_diamond:باطله ١١ :public_address_loudspeaker: نتایج آراء ریاست جمهوری شعبه 27 شهرستان عسلویه پتروشیمی های بوشهر ، کاویان ، دماوند ، مروارید ، مهر ، مرجان از 452 آرا :small_blue_diamond:هاشمی طبا 3 :small_blue_diamond:رئیسی 66 :small_blue_diamond:روحانی 376 :small_blue_diamond:میرسلیم 5 :small_orange_diamond:باطله 6

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار