گفت:بدون من چی می کشی؟؟!گفتم:نفس،واقعا مخاستین چی بکشم؟؟!اون...

گفت:بدون من چی می کشی؟؟!گفتم:نفس،واقعا مخاستین چی بکشم؟؟!اونی که از من گذشت....واس من در گذشت،روحش تو قبرش ویادش تو حلقش

عاره مشتی اینجوریاس...کسی که از من گذشت نمیگم واسم درگذشت میگم سیکتیو خوش گذشت!!! سنگ،گاغذ،هری،خوشحال شدم خیلی...!آهای!وقتی با من دعوات میشه انتظار نداشته باش بیام منت کشی،من واسه بستن بندکفشام پامو میارم بالا...هه خفه نمیشم،گفتم درجریان باشی!... من همینم که هستم،شاخ نیستم چون گاو نیستم، خاص نیستم چون عقده ندارم،بالا نیستم چون پرچم نیستم،فقط یه آدمم،چیزی که تو واسم نبودی... بی خیالت شدم تا بدونی به ارواح جدم نبودی در حدم....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها