متن اسپانیایی“Historia que tu hiciste, historia por hacerpor...

متن اسپانیایی

“Historia que tu hiciste, historia por hacer por qué nadie resiste, tus ganas de vencer Ya salen la estrellas, mi viejo Chamartín de lejos y de cerca, nos traen hasta aquí Llevo tu camiseta, pegada al corazón, los días que tu juegas, soy todo lo que soy Ya corre la Saeta, ya ataca mi Madrid, soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí Madrid, Madrid, Madrid, ¡Hala Madrid! y nada más, y nada más, ¡Hala Madrid! Historia que tu hiciste, historia por hacer por qué nadie resiste, tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas, mi viejo Chamartín, de lejos y de cerca, nos traen hasta aquí Madrid, Madrid, Madrid, ¡Hala Madrid! y nada más, y nada más, ¡Hala Madrid!” ترجمه فارسی تاریخ را نوشتید ، اینک آماده اید برای در تاریخ ماندن چرا که کسی جرئت ندارد ایستادگی کند برابر اراده تان برای بردن از بدو طلوع ستاره ها ، چامارتین قدیمی من مجذوب کرد ما را از دور و نزدیک گرد هم جامه ات را به تن می کنم ، به قلبم چفتش می کنم روزهایی که بازی داری ، از خود بیگانه می شوم لاسائتا می دود ، رئال مادرید من می تازد می جنگم ، زیبا هستم ، این سرود را آموختم : مادرید ، مادرید ، مادرید ، زنده باد مادرید ، همین و بس ، همین و بس ، زنده باد مادرید تاریخ را نوشتید ، اینک آماده اید برای در تاریخ ماندن چرا که هیچ کس یارای ایستادگی ندارد برابر اراده تان را برای بردن از بدو طلوع ستاره ها ، چامارتین قدیمی من مجذوب کرد ما را از دور و نزدیک گرد هم مادرید ، مادرید ، مادرید ، زنده باد مادرید ، همین و بس ، همین و بس ، زنده باد مادرید

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار