دوستت دارمهمیشه این نیستکه در هجوم وحشیِ این دردِ بی امانبه ...

دوستت دارم

همیشه این نیست
که در هجوم وحشیِ این دردِ بی امان
به پایت بنشینم
گاهی دوستت دارم
یعنی این که شبانه
در خانه ات را آرام ببندم
بدون این که بیدارت کرده باشم
و فردا صبح که چشمت را باز می کنی
با خودت فکر کنی
تمامِ این مرد را خواب دیده بودی!
عزیزم
قرار نیست
با بودنم وجود تو را به آتش بکشم
گاهی باید رفت
گاهی باید تنها شد
تا دیگری خوب شود.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار