قیمت مواد غذایی در ماه مبارک رمضان / قیمت گوشت به ۲۱ هزار