ترجمه ی ترانه:El PERDEDOR,ترانه ای از ENRIQUE IGLESIASQué má...

ترجمه ی ترانه:El PERDEDOR,ترانه ای از ENRIQUE IGLESIASQué más quieres de mí....

دیگه چه چیزی بیشتر از من میخوای Si el pasado está a prueba de tu amor اگه گذشته اثبات عشقه Y no tengo el valor و هیچ ارزشی نداره De escapar para siempre del dolor تا برای همیشه از درد و رنج رهایی یافت Demasiado pedir خواسته ی زیادیست Que sigamos en esta hipocresía آیا ما با این ریاکاری به رابطمون ادامه میدیم Cuánto tiempo más podré vivir من خیلی بیشتر دوام میارم En la misma mentira در دروغی مشابه No, no vayas presumiendo, no نه،خودستایی نکن،نه Que me has robado el corazón تو قلبمو دزدیدی Y no me queda nada más ومن چیز بیشتری ندارم Si, prefiero ser el perdedor آره،من ترجیح میدم بازنده باشم Que te lo ha dado todo اونی که تمام وجودشو به تو داد Y no me queda nada más و من چیز بیشتری ندارم No me queda más فقط میتونم... Ya no puedo seguir نمیتونم بیشتر از این ادامه بدم Resistiendo esa extraña sensación دربرابر اون احساسه غریب،مقاومت کنم Que me hiela la piel پوستم یخ میزنه Como invierno fuera de estación مانند زمستان بی رونق Tú mirada y la mía تو نگاه میکنی و نگاه من Ignorándose en una lejanía فاصله رو نادیده میگیره Todo pierde sentido همه چیز بی معنی و بی مفهوم میشه Y es mejor el vacío que el olvido و خلا،فراموشی بهتری است Yo prefiero dejarte partir من ترجیح میدم تورو فراموش کنم Que ser tu prisionero تا این که زندانی تو باشم Y no vayas por ahí و اطراف نگرد Diciendo ser la dueña de mis sentimientos و ادعا نکن که صاحب احساسات من هستی No, no vayas presumiendo, no نه،خودستایی نکن،نه Que me has robado el corazón تو قلبمو دزدیدی Y no me queda nada más ومن چیز بیشتری ندارم Si, prefiero ser el perdedor آره،من ترجیح میدم بازنده باشم Que te lo ha dado todo اونی که تمام وجودشو به تو داد Y no me queda nada más و من چیز بیشتری ندارم No, no vayas presumiendo, no نه،خودستایی نکن،نه Que me has robado el corazón تو قلبمو دزدیدی Y no me queda nada más ومن چیز بیشتری ندارم Si, prefiero ser el perdedor آره،من ترجیح میدم بازنده باشم Que te lo ha dado todo اونی که تمام وجودشو به تو داد Y no me queda nada más و من چیز بیشتری ندارم Qué más quieres de mí دیگه چه چیزی بیشتر از من میخوای Si el pasado está a prueba de tu amor اگه گذشته اثبات عشقه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار