ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮِ ﺗﻤﺎﻡِ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥِ ﺗﻤﺎﻣﺸﺎﻥﻧﻔﻬﻤﯽ ﻣﻦ ﺩﻟ...

ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮِ ﺗﻤﺎﻡِ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ

ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥِ ﺗﻤﺎﻣﺸﺎﻥ
ﻧﻔﻬﻤﯽ ﻣﻦ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ . . . !

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار