وَ ناگهان تمام میشویبی آنکهشروع کردہ باشی.چقدر دنیا کوچک می ...

وَ ناگهان تمام میشوی

بی آنکه
شروع کردہ باشی.

چقدر دنیا کوچک می شود

وقتی میخواهی کمی،
فقط کمی
بزرگ شوی:heavy_multiplication_x:️:heavy_multiplication_x:️

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است