برای هیچ متعصبی دلیل نیاور!با او مجادله نکن!او جبهه میگیرد.ک...
برای هیچ متعصبی دلیل نیاور!
با او مجادله نکن!
او جبهه میگیرد.
کسی‌که جبهه گرفت دیگر فکر آموختن نیست؛ بلکه فکر پیروزی‌ست.
تغییر دست خود شخص است؛ نه دیگران.
بگذار او خودش کنجکاو شود و عقایدش را نقد کند.
تنها به او دو کلمه بیاموز:
«شک کن»
این آغاز تغییر است...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار