اسمتون باچه حرفي شروع ميشه؟؟؟الف:مغرور و خوشتيپب:بسيار زيركپ...

اسمتون باچه حرفي شروع ميشه؟؟؟

الف:مغرور و خوشتيپ ب:بسيار زيرك پ؛بسيار مغرورودست نيافتني ت:افراد خنثي ث ؛بسيار ارام وسر به زير ج :حسود چ:ديگران را بخاطر خودشان دوست داريد ح:باحال وخوش گذرون ولوس خ:كينه اي د:به ماديات اهميت ميدهيد ذ؛عشق براي شما مقدس ترين چيز است ر:عاشق گاهي وقت ها پشيمان ز:ساده وبي كينه ژ:داراي عمري كوتاه س: دست ودلباز ترين افراد ش :با سياست ص؛بي صدا نيش ميزنيد ض:ابراز عشق بلد نيستيد ط:افراد زود رنج ظ:پرحرف ع:مهربان واغلب لاغر غ:پول دوست ولي مهربان ف:مشكلات رابروز نميدهيد ق:هوس باز وبي كينه ك:بسيار موذي وباسياست گ:عمربلند ل:انسان هاي پيچيده م:بسيار دوست داشتني ن:هنرمندوكمي مغرور و:مهمان نواز ه :بااحساس ي:مهربان ترين افراد شما اول اسمتون چيه؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها