:ribbon:حجاب یعنی:    :white_left_pointing_backhand_index:زر...

:ribbon:حجاب یعنی:

:white_left_pointing_backhand_index:زرهی در برابر چشم های مریض. :blossom:حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index:تمام زیبایی زن برای یک نفر :tulip:حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index:من انتخاب میکنم که تو چی ببینی :hibiscus:حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index:نشان دادن شخصیت خویش :sunflower:حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index:عزت،شوکت،پاکدامنی افتخار،شجاعت،قدرت :cherry_blossom:حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index:فخر،زینت،پاکی قلب مرواردی درون صدف :palm_tree:حجاب یعنی: :white_left_pointing_backhand_index:بندگی خداوند ! خشنودی الله ' :ok_hand_sign:حجاب یعنی سپری محکم :fire:در برابر چشم های نامحرم و آتش جهنم #من_وارث_مادرم :heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️ :rose: @Hijab

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است