سلامی دوباره و صبح بخیر دوستان. من از دیشب تا حالا بیدارم