ویژه کنید
عکس و تصویر حالا که ما یاد گرفته ایم؛ در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و در ...

حالا که ما یاد گرفته ایم؛ در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و در...


حالا که ما یاد گرفته ایم؛
در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم
و در دریا مثل یک ماهی شنا کنیم ،
فقط یک چیز باقی میمونه ...
یاد بگیریم مثل یک آدم
روی زمین زندگی کنیم...


#جرج_برنارد_شاو
🌾

Loading...