برای عاشق شدنباید کسی را انتخاب کنیکه همیشه به توشبیه به یک ...

برای عاشق شدن
باید کسی را انتخاب کنی
که همیشه به تو
شبیه به یک معجزه نگاه کند...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار