ویژه کنید
عکس و تصویر به ندرت اشخاصی را پیدا میکنید که در سال بیش از دو یا سه بار ...

به ندرت اشخاصی را پیدا میکنید که در سال بیش از دو یا سه بار ف...به ندرت اشخاصی را پیدا میکنید که در سال بیش از دو یا سه بار فکر کنند.
من خودم با هفته ای یکبار یا دو بار فکر کردن به شهرت جهانی رسیده ام.!

#جرج_برنارد_شاو

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...