سلام به همه ی دوستای گل و با معرفتم که همیشه به من محبت د