دوستان تو تلگرام درخواست زیاد داشتیم که عکس آوا رو عوض کنیم ...

دوستان تو تلگرام درخواست زیاد داشتیم که عکس آوا رو عوض کنیم .

سانحــه عِـــشق: #پارت16 (گذشته) بعد از اینکه جواب رد رو شنیدن مادرش به زور امیر و برد. لبخندی زدم . وگرنه امیر تا صبح برای پدرم دلیل میاورد . خانواده کلا مخالف بودن  چون سنم مناسب ازدواج نبود ولی شرایط امیر برای ازدواج خوب بود ، البته با من نه. بعد از چند هفته به گوشیم اس داد و من کم و بیش بهش جواب میدادم . امیر میگفت من مادرمو راضی میکنم که دوباره بیایم و من میگفتم تو که جواب رد رو از پدرم شنیدی و میدونی که اصلا اجازه نمیده ، پس تلاشت بی فایده ست . برای بار دوم اومدن بازم نه شنیدن ، نظر من هرچی بود که بابام بگه . ما همینطور باهم در ارتباط بودیم و امیر هر روز به کارخونه بابا میرفت و سعی میکرد راضیش کنه ، ولی بازم بی فایده بود. خودمم کم کم بهش علاقه پیدا کرده بودم . یه روز که با مهسا و ساناز توی پارک نشسته بودیم مادر امیر منو دید و با عصبانیت اومد طرفم و یکی خوابوند زیر گوشم و گفت از زندگی پسر من بکش بیرون . چیکارش کردی که شب و روزش تو شدی ؟ شده پوست استخون ، دیگه اون امیر قبلی نیست . تو و خانوادت لیاقت پسر من رو ندارید . خلاصه هر چی از دهنش در اومد بهم گفت . ولی من احترامش رو نگه داشتم و حرفی نزدم. مهسا و ساناز هم خیلی تعجب کرده بودن و ساناز از من دفاع میکرد ، ولی مهسا جریان رو نمیدونست. ولی بعدا براش تعریف کردم. چند ماه گذشته بود و امیر خیلی اصرار میکرد که منو ببینه و من میگفتم نمیتونم . تا اینکه بالاخره موقعیت جور شد و تو کافی شاپی قرار گذاشتیم و باهم صحبت کردیم و قهوه سفارش دادیم . بعد از اینکه از کافی شاپ بیرون اومدیم ، اصرار داشت منو برسونه  ولی من ترسیدم کسی مارو باهم ببینه و فکر بدی به سرش بزنه گفتم نه و این نزدیکی ها کار دارم. به سمت ماشینش رفت و منم راهم و ازش جدا کردم . چند قدم بیشتر نرفته بودم که با صدای وحشتناکی به عقب برگشتم . امیر با سر و صورت خونی روی زمین افتاده بود و موتوری با سرعت ازش دور شد .   اون مرد موتوری امیر رو زده بود. اشکام راه گرفتن . توان راه رفتن نداشتم که حداقل به بیمارستان ببرمش مردم دورش جمع شده بودن و بالاخره یه نفر کمک کرد و توی ماشین گذاشتنش . به کانال مراجعه کنید ... اونجا جلو تریم و عکس شخصیت هارو گذاشتم https://t.me/romansaneheshgh

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار