از دیوانه ای پرسیدند :  ‌  چه کسی را بیشتر دوست داری؟دیوانه ...

از دیوانه ای پرسیدند :

‌ چه کسی را بیشتر دوست داری؟ دیوانه خندید و گفت : "عشقم" ... ‌ گفتند: "عشقت" کیست؟؟ ‌ گفت: "عشقی" ندارم!! ‌ خندیدند و گفتند : برای "عشقت" چه کارهایی حاضری بکنی...؟ گفت: مانند عاقلان نمیشوم ، نامردی نمیکنم ، خیانت نمیکنم ، دور نمیزنم ، دروغ نمیگویم ، تنهایش نمیگذارم ، خودم را فدایش میکنم... ‌ به او گفتند : اگر عشقت تنهایت گذاشت ، ‌ بی وفایی کرد ، خیانت کرد چه... اشک در چشمان دیوانه حلقه بست و گفت: ‌ اگر بامن اینکار را نمیکرد که....!!! ‌ دیوانه نمیشدم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار