salam bacheha ye khahesh daram lotfan kasani ke mano like