دقیقا :smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes::smilin...

دقیقا :smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes::smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes:

یعنی دلم میخواست برم با تیزبر بدنشو سوراخ سوراخ کنم :grimacing_face::grimacing_face::grimacing_face::grimacing_face:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار