چقدر مواظب دردهایم باشم که روی سر کسی نریزد مشکل از کوچه های...

چقدر مواظب دردهایم باشم

که روی سر کسی نریزد مشکل از کوچه های باریک اینجاست نمی شود از کنار دیگری بگذری و دردهای شانه اش را درد نکشی. کوچه های بزرگ خانه‌های بزرگ لباسهای نو چقدر برای کودکی خوب است. اما کوچه ما تاریک بود و کوتاه انتهایش به مغازه ای می رسید که کبریت و سیگار و زغال داشت و چند بسته دلخوشی تاریخ گذشته ما برای پیرشدن به دنیا آمده بودیم #جلال_حاجی_زاده

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...