فرقی نداشتدیشب و امشب برای منجز آنکهبر نبود تویک شب اضافه شد

فرقی نداشت

دیشب و امشب برای من جز آنکه بر نبود تو یک شب اضافه شد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...