‍ :white_heavy_check_mark:⁣:white_heavy_check_mark:⁣:white_h...

‍ :white_heavy_check_mark:⁣:white_heavy_check_mark:⁣:white_heavy_check_mark: #یادداشت_رشد

:wheel_of_dharma:️ عنوان یادداشت: :diamond_shape_with_a_dot_inside: #امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر_در_عرصه_عفاف_و_حجاب :pushpin: #بخش_دوم :eight_pointed_black_star:️:eight_pointed_black_star:️:eight_pointed_black_star:️در ادامۀ نکاتی پیرامون نحوه «امر به معروف و نهی از منکر» درحوزه «عفاف و حجاب» 4️⃣ سه‌گانه «حیا»، «عفاف» و «حجاب»: باسه مفهوم روبروییم که دراکثر موارد آن‌ها را کناریکدیگر وبه یک معنا و بعضاً به جای همدیگربه کار می‌بریم! «حیا»،«عفاف»، و «حجاب».حیابه معنی شرمساری ازگناه و رفتارخلاف عرف و شرع است و ازلوازم ایمان به شمار آمده است.طبق روایات،در زنان بیش ازمردان است واین ریشه درفطرت داردوثمرات ارزشمندی رابه بار می‌آورد. :small_orange_diamond:عفاف،تسلط به نفس و مهار امیال و شهوات نامشروع وپرهیز از لجام‌گسیختگی درتمایلات نفسانی است.عفاف حاصل ملکه درونی‌ای به نام حیا است واگر درنفس انسان رسوخ کند درمقابل سرکشی‌های نفس درهمه ناروایی‌ها ایستادگی خواهد کرد،ازفکر گناه کردن گرفته تا نگاه حرام وارتکاب عملی گناه.نمود ونماد بیرونی عفاف،حجاب است وحجاب یکی از اجزاء تشکیل دهنده عفاف می‌باشد و همه ی آن نیست. :small_orange_diamond:داشتن حجاب،لزوماً به معنای داشتن عفاف نیست وباتحقق حجاب بیرونی لزوما عفاف درونی محقق نمی‌گردد؛عفاف علاوه برحجاب، دارای اجزای دیگری نیزهست همچون «نگاه کردن»،«راه رفتن»،«حرف زدن»،و «آرایش کردن» که باتحقق همه‌ی این اجزا،عفاف به صورت کامل محقق می‌شود. :small_orange_diamond:اصل پوشش که درعرف متشرعه ازآن به«حجاب» تعبیر شده،برای زن،واجب است،بلکه ازضروریات دین به شمار می‌رود وهمه مسلمانان درباره آن وحدت نظر دارند.اختلاف نظروتفاوت دیدگاه‌هایی نیزکه وجود دارد،درحدود این واجب الهی و گستره آن است که چگونه وچه مقدار پوشش بر زن واجب است. :small_orange_diamond:به صورت خلاصه بدحجابی عبارتست از«رعایت نکردن پوشش مقرر درشرع مقدس درجنبه کیفی و کمی».پس حیا،عفاف و حجاب، مفاهیمی هستند که درعین وجود ارتباط، ولی بایکدیگر متفاوتند ونباید آن‌ها رایکی تلقی کرد. 5️⃣ انتظار بیش از حد از دولت و ندیدن نقش مردم:هر وقت مسئله‌ای درکشور به وجود می‌آید،اولین نکته‌ای که اززبان همه مردم می‌توان شنید،این است که«پس دولت چه کار می‌کند؟»درواقع همه انتظار داریم که تمام کارهای ریزودرشت کشور توسط دولت انجام شود. این در حالی است که،مردم نسبت به هم وظیفه داشته و«مسئولیت اجتماعی» است که مبنای حل بسیاری از مسائل است. این مسئولیت در اصل 8 قانون اساسی در قالب امر به معروف مردم نسبت به هم و نسبت به دولت ذکر شده است. فرهنگ و خصوصاً مواردی ظریف مانند حجاب، از حوزه‌هایی است که مردم باید فعالانه وارد شوند؛ از نهاد مهم خانواده و وظیفه‌ی خطیر تربیت فرزند گرفته تا سایر اجتماعات مردمی. 6️⃣ وظیفه دولت / نقش مردم: در حوزه حجاب، وظیفه‌ی دولت بیشتر بسترسازی است تا مداخله‌ی مستقیم؛ بسترسازی برای توسعه‌ی فرهنگ عفاف و حجاب و معروف شناخته شدن عفت و پوشیدگی اسلامی و منکر شناخته‌شدن عدم رعایت کیفی و کمّی آن. حاکمیت در این راستا مسئولیت دارد و عمده‌ی وظایف آن نیز از ساحت سیاستگذاری گرفته تا اجرا، بیشتر معطوف به ایجاب است تا سلب. آن‌جا هم که سلبی است بیشتر برخورد و مواجهه با باندهای اخلال‌گر و جریان‌های سازمان‌دهی شده برای کمرنگ کردن فرهنگ حیا و عفاف است مانند مدلینگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی مبتذل و یا مقابله فعال با اسنادی که استقلال فرهنگی کشور را هدف گرفته است همچون سند توسعه پایدار. 7️⃣تذکر زبانی: بهترین راه برای ایفای نقش مردم، تذکر زبانی است. تذکر، لزوماً فقط در «نهی از منکر» معنا نمی‌شود بلکه در «امر به معروف» هم می‌تواند به کار برده شود؛ مثلاً تشکر از آقا و بانویی خوش‌پوش با رعایت حجاب اسلامی. 8️⃣ زنانه دیدن عفاف و حجاب: یکی از خطاهای راهبردی در عرصه عفاف و حجاب، زنانه‌دیدن آن است که واکنش منفی بانوان را نیز در پی داشته است. مخاطب بحث هم مردان هستند و هم زنان. 9️⃣پرهیز از تفریط: برخی با اشاره به مباحثی مثل عدم اثرگذاری و نیز کلام رهبری در بجنورد، مبنی بر نقص ظاهری و باطنی، نسبت به مسئله بدحجابی اقدامی نکرده یا منتظر اقدام دولت و نهادهای دیگر هستند، که این امر خطاست؛ تذکر رهبری، مبنی بر اصلاح نگرش بود نه توصیه به بی‌عملی! 0️⃣1️⃣ آتش به اختیار در زمینه‌ی حجاب یعنی طراحی اقدام عالمانه‌ی مبتنی بر اخلاق اسلامی که افراد جامعه اسلامی را به مثابه برادران و خواهرانی می‌بیند؛ اگر آنان حجاب را معروف، و بدپوششی را منکر ندانند در قالب‌های مختلف تبلیغی، درصدد تبیین برمی‌آید و اگر این ا

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است