زندگی کردن نادرترین و نایاب ترین چیز در این دنیاست.