ویژه کنید
عکس و تصویر .ﺩﺭ ﯾﻚ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺧﺮﺩ ﻛﺮﺩ، ﺩﺭ ﯾﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﻛﺴﯽ ﺭﺍ ...

.ﺩﺭ ﯾﻚ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺧﺮﺩ ﻛﺮﺩ، ﺩﺭ ﯾﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﻛﺴﯽ ﺭﺍ ﺩ...

.ﺩﺭ ﯾﻚ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺧﺮﺩ ﻛﺮﺩ،

ﺩﺭ ﯾﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﻛﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ

ﺩﺭ ﯾﻚ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ #ﯾڪ‌ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﻜﺸﻪ ﺗﺎ ﻛﺴﯽ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩ

مواظب #نگاهمان، صدایمان و #قول‌وقرارمان باشیم

دلهای #شکسته فقط #خدا را دارند.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...