تو بهترین خاطره ای هستی که تا ابد نگهش میدارم💘 💦 💫