ظهر تابستان استسایه‌ها می‌دانند، که چه تابستانی ست.سایه‌هایی...

ظهر تابستان است

سایه‌ها می‌دانند، که چه تابستانی ست. سایه‌هایی بی‌لک، گوشه یی روشن و پاک، کودکان احساس!جای بازی این‌جاست. زندگی خالی نیست: مهربانی هست،سیب هست،ایمان هست :bust_in_silhouette:سهراب سپهری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار