#معشوقه-به-سامان-شد-تا-باد-چنین-باداکفرش همه #ایمان شد تا با...

#معشوقه-به-سامان-شد-تا-باد-چنین-بادا

کفرش همه #ایمان شد تا باد چنین بادا ملکی که #پریشان شد از شومی شیطان شد باز آن #سلیمان شد تا باد چنین بادا هم #باده جدا خوردی هم عیش جدا کردی نک سرده #مهمان شد تا باد چنین بادا زان خشم دروغینش زان شیوه #شیرینش عالم #شکرستان شد تا باد چنین بادا شب رفت صبوح آمد غم رفت #فتوح آمد #خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا ای #مطرب صاحب دل در زیر مکن منزل کان #زهره به میزان شد تا باد چنین بادا درویش #فریدون شد هم کیسه قارون شد همکاسه #سلطان شد تا باد چنین بادا #فرعون بدان سختی با آن همه بدبختی نک #موسی عمران شد تا باد چنین بادا #شمس-الحق تبریزی از بس که درآمیزی #تبریز خراسان شد تا باد چنین بادا از #کاخ چه رنگستش وز شاخ چه تنگستش این گاو چو #قربان شد تا باد چنین بادا ارضی چو #سمایی شد مقصود سنایی شد این بود همه آن شد تا باد چنین بادا خاموش که #سرمستم بربست کسی دستم اندیشه #پریشان شد تا باد چنین بادا #مولانا لطفا از کانال شب.مهتابی.منو.تو. بازدید بفرمائید آدرس لینک کانال من در تلگرام* : https://telegram.me/moonlightyy/ 

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است