شب مانند پرده سیاهیکل شهر را گرفته است .قلمی بردار و فردایت ...

شب مانند پرده سیاهی

کل شهر را گرفته است . قلمی بردار و فردایت را با ستاره های درخشان به تصویر بکش . بدان این تو هستی که فردایت را میسازی ! " شبتون ستاره بارون عزیزان "

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...