یکی بود یکی نبود:white_smiling_face:️زیری گنبد کبود:earth_gl...

یکی بود یکی نبود:white_smiling_face:️

زیری گنبد کبود:earth_globe_europe-africa: توی این شهری قشنگ :rainbow: یه روزی هیچی نبود :fog: دیفالامون گلی بود :triangular_ruler: تیلیفون هندلی بود :black_telephone:️ کارامون هردلی بود :upside-down_face: گازمون کپسولی بود :wrench: برقمون چراغ سیمی :electric_plug: لامپا مونم قدیمی:electric_light_bulb: قفلی درا خفتی بود:key: یخچالامون نفتی بود :candle: هرچی بود خوش بود دلا:heavy_black_heart:️ بیخیالی مشکلا :dancer: زیلوامون شد قالی:performing_arts: همه چی دیجیتالی:alien_monster: کابل، فیبری نوری شد:joystick: همه چی بولوری شد:cocktail_glass: حالا چشما وا شدس:eyes: اشکنه پیتزا شدس:slice_of_pizza: حالا با اون وری آب :droplet: جوونا با آب آ تاب:runner: شب آ روز چت میکونن:mobile_phone: یعنی صحبت میکونن :speaking_head_in_silhouette: آب نباتا قند شدس:dango: پیکانا سمند شدس:taxi: کوره ده ها راه دارن:automobile: چوپونا همراه دارن:mobile_phone: توی این بوگو بخند:face_with_tears_of_joy: عصری همراه آ سمند :taxi::mobile_phone: :white_left_pointing_backhand_index:دلی خوش سیری چند!!؟:white_right_pointing_backhand_index:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...