:aries: هنگامی که آدم ها شمارا می بینندابتدا به لبخند شما نگ...

:aries:

هنگامی که آدم ها شمارا می بینند ابتدا به لبخند شما نگاه می کنند درصد توجه آدم ها به لبخند 47% به چشمان شما 31% بوی شما 11% لباس شما 7% موی شما 4% است لطفا بیشتر لبخند بزنید:smiling_face_with_halo:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...