نه راهی به رویا می‌رسدنه رویایی به راهبر می‌گردمبه رنگ‌های ر...

نه راهی به رویا می‌رسد نه رویایی به راه بر می‌گردم به رنگ‌های رفته‌ی دنیا به موهای مادرم پیش از آنکه پدر ببافدش به خاک پیش از آن که تو در آن به خواب روی و آن کتاب کوچک غمگین - پیامبر شدن در جزیره‌ی متروک - از هم به هم گریخته‌ایم از خاک به زیرِ خاک و انگار تمامِ جاده‌ها را با پرگار کشیده است و انگار #مرگ،نقطه‌ای است که به پایانِ تمامِ جمله‌ها می‌آید و آن پرنده‌ی کوچک که رویای من و تو بود در دهانش برگی گذاشته‌اند تا سکوت کند از شب به شب گریخته‌ایم دست‌هایت را به تاریکی فرو ببر و هر چه را که لمس کردی #باور_کن...   :scroll::scroll::scroll:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها