عکس عزت و حقارتآن ها که تنها به اموالشان فکر میکنند آن ها که...

عکس عزت و حقارت

آن ها که تنها به اموالشان فکر میکنند آن ها که به فکر بقیه هم هستند فرق زیادی ندارند فقط یکی بیشتر از سر دماغش هم مینگرد...بفکر آخرتش هم هست! به فکر مردمش هم هست! به فکر از بین بردن فقر و اعتیادو بیکاری هم هست! آخر و عاقبت #اصلاح_طلبها همین است...یا همنوایی با صهیونیسم همچون فتنه سبز و امثالهم یا بفکر سلفی بودنشان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار