با هم وارد مغازه شدند:man_and_woman_holding_hands:زن چند مان...

با هم وارد مغازه شدند:man_and_woman_holding_hands:

زن چند مانتو را امتحان ڪرد... گاهے از اتاق پرو بیرون مےآمد و نظر شوهرش را میپرسید، گاهی هم از مرد فروشنده!!! اصلا اتاق پرو و حریم خصوصی برایش معنا نداشت...:pensive_face: شوهر زن عصبی به نظر میرسید ...:angry_face: گویی متوجه نگاه هاے خیره مغازه دار و شاگرد مغازه به زنش شده بود و رگ غیرتش کمی جنبیده بود،هرچند دیر ... مرد فروشنده گهگاهے زیر چشمے اندام زن را زیر و رو میکرد..:smiling_face_with_horns: و گاهے به صورتـــ و آرایشش نگاهے میکرد... در آخر چیزی مورد پسندشان واقع نشد و از مغازه خارج شدند...:man_and_woman_holding_hands: در حالی که چشم مغازه دار همچنان به دنبال زن میدوید...:runner::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: بوی عطر زن هنوز توی مغازه بود...:face_with_cold_sweat: و تصویر چهره، آرایش و اندامش هنوز توی ذهن مغازه دار ...:smiling_face_with_sunglasses: شاید بعد از چند دقیقه بوی عطر از مغازه برود اما تصویر آن زن چطور؟:thinking_face: ڪسی چه میداند شاید مرد مغازه دار... بماند !!! اصلا شاید او از همسر و خانواده اش دور باشد... شاید ازدواج نکرده باشد.... شاید به هر دلیلی شرایط ازدواج نداشته باشد... شاید همسرش به اندازه آن زن جذاب نباشد... نمیدانم... اما خوبــ میدانم این انصاف و عدالتـ نیست... ظلم کردن و بی رحمی استـــ... ظلم یک زن به زنی دیگر است... سرد شدن گرمای یڪ عشق و رابطه دو نفره و سرد شدن یڪ خانه است...:crying_face: ظلم یک زن به کودکان مرد فروشنده است که دیگر بابای خوش قلب و دل پاکی ندارند که عاشق مادرشان بود... یا شاید... خیانت یک مرد به مردی دیگر... اصلا کدامشان به آن یکی خیانت کرده؟؟ مردی که ناموس دیگری را با چشم هایش شخم زده و دزد ناموس دیگری شده؟ یا مردی که ناموسش را عمومی کرده تا دل دیگران را ببرد،کدام یک؟:thinking_face: اینها #حق_الناس نیست؟؟؟ سرد و بی رمق کردن زندگی مشترک دو انسان حق الناس نیست ؟؟ مگر حق الناس فقط جیبــــ مردم را زدن است اینجاست که معنی این جمله ها را خوب میفهمم... اینجاست که خوب میفهمم که بدحجابی فرقی باجیب مردم را زدن ندارد ... هردو حق الناس است هردو دزدی است چشمت را نگه دار تا دلت پاک و آرام بماند وحجاب را مهربانی معنا کن...:green_heart: مهربانی به خود و دیگران مهربانی به زنان و مردان جامعهات!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار