:rose: :leaf_fluttering_in_wind: در زندگی، غصۀ از دست دادن ه...

:rose: :leaf_fluttering_in_wind: در زندگی،

غصۀ از دست دادن
هیچ چیز را نخورید،

چون وقتی یک درخت،
برگی را از دست می دهد،

برگی دیگر از قبل
آمادۀ جایگزین شدن است.:leaf_fluttering_in_wind: :rose:

برخیز و به کرامت خدا امیدوار باش...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار