هرگـــــــــــــــــــــــــزهرگز نگو که دوست داری ، اگر حقی...

هرگـــــــــــــــــــــــــز
هرگز نگو که دوست داری ، اگر حقیقتاً بدان اهمیت نمی دهی

هرگز درباره احساست سخن نگو ، اگر واقعا وجود ندارد

هرگز دستی را نگیر، وقتی قصد شکستن قلبش را داری

هرگز نگو برای همیشه، وقتی می دانی که جدا می شوی

هرگز به چشمانی نگاه نکن، وقتی قصد دروغ گفتن داری

هرگز قلبی را قفل نکن، وقتی کلیدش را نداری...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار