اعتقادی به درد و دل پشت گوشی ها و فضای مجازی ندارمتا به چشم ...

اعتقادی به درد و دل

پشت گوشی ها
و فضای مجازی ندارم
تا به چشم ها نگاه نکرده،
کجا میتوان فهمید؟
درد چیست؟
دل چیست؟
همدردی چیست؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار