امروز فرداییستکه دیروز نگرانش بودیزندگے با نگاه آغاز مےشودبا...

امروز فرداییست

که دیروز نگرانش بودی زندگے با نگاه آغاز مےشود با دل ادامہ مےیابد زندگے با محبت محکم و باصداقت راست مےشود! زندگے با تبسم آرام و با عشق زیبا مےشود!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...