:cheering_megaphone: #بیدار_باشاگر به جای سوختن این هیئت یک ...

:cheering_megaphone: #بیدار_باش

اگر به جای سوختن این هیئت یک کنسرت تعطیل می شد.:slightly_frowning_face: اگر به جای سوختن این هیئت ، یک کنسرت در کشور تعطیل می شد.. بعضی ها آن را به موضوع اصلی کشور تبدیل نمی کردند؟:unamused_face: ﷽:cherry_blossom: @religious_studies

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...