و من تو رادر سکوت کهکشان ها شناختمزمانی کهزمان مرده بود؛و عُ...

و من تو را

در سکوت کهکشان ها شناختم زمانی که زمان مرده بود؛ و عُمر چیزی نبود جز یک نیشخند تمسخر آمیز روی لب های ماه!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...