به جزازعلےنباشدبه جهان گره‌گشاییطلب مدداز اوکنچورسدغم وبلایی...

به جزازعلےنباشد

به جهان گره‌گشایی طلب مدداز اوکن چورسدغم وبلایی چوبه کارخویش مانی دررحمت علےزن به جزاوبه زخم دل‌ها ننهدکسےدوایی پیشاپیش عیدغدیرمبارک #سید :rose::face_throwing_a_kiss::smiling_face_with_smiling_eyes:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار